شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
بدانند که اگر "غــــــــلطـــــي" از آنها سر بزند، جمهوري اسلامي «تل‌آويو» و «حيفا» را با خاک يکسان خواهد کرد.(بيانات 1392/01/01)
تسبیح دیجیتال
155917-ابراهيم
رتبه 0
0 برگزیده
196 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
155917-ابراهيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top